Danh sách Trình độ đại học

Tuyển Nhân viên Kinh doanh dịch vụ logistics - MTD: NVKD-DS

Tuyển Nhân viên Kinh doanh dịch vụ logistics - MTD: NVKD-DS

Thỏa thuận HH: 16/08/2018 Hà Nội
GPO Taylor
Lượt xem: 7 Xem thêm
Tuyển Giám đốc Vận hành - MTD: GĐVH-P-HP

Tuyển Giám đốc Vận hành - MTD: GĐVH-P-HP

Thỏa thuận HH: 31/07/2018 Hải Phòng
GPO Taylor
Lượt xem: 14 Xem thêm
Tuyển Phó phòng hành chính tổng hợp – MTD: PPHC-D

Tuyển Phó phòng hành chính tổng hợp – MTD: PPHC-D

30.000.000 đồng HH: 07/07/2018 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 14 Xem thêm
Tuyển Chuyên viên thiết kế và quản lý chất lượng chương trình đào tạo - MTD: CV-TKQLĐT

Tuyển Chuyên viên thiết kế và quản lý chất lượng chương trình đào tạo - MTD: CV-TKQLĐT

Thỏa thuận HH: 30/06/2018 Hà Nội
GPO Taylor
Lượt xem: 17 Xem thêm
Tuyển C&B Manager - MTD: C&BM

Tuyển C&B Manager - MTD: C&BM

Thỏa thuận HH: 20/06/2018 Hà Nội
GPO Taylor
Lượt xem: 17 Xem thêm
Tuyển GĐ điều hành Safari - MTD: ZM-FFHN

Tuyển GĐ điều hành Safari - MTD: ZM-FFHN

Thỏa thuận HH: 20/06/2018 Hà Nội
GPO Taylor
Lượt xem: 18 Xem thêm
Tuyển Giáo viên dạy kỹ năng - MTD: GVKN-GPO

Tuyển Giáo viên dạy kỹ năng - MTD: GVKN-GPO

Thỏa thuận HH: 20/06/2018 Hà Nội
GPO Taylor
Lượt xem: 17 Xem thêm
Tuyển Giáo viên giáo dục hướng nghiệp - MTD: GVHN-GPO

Tuyển Giáo viên giáo dục hướng nghiệp - MTD: GVHN-GPO

Thỏa thuận HH: 20/06/2018 Hà Nội
GPO Taylor
Lượt xem: 20 Xem thêm
Tuyển Kế toán viên - MTD: KTV-PTG

Tuyển Kế toán viên - MTD: KTV-PTG

900 $ HH: 20/02/2018 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 50 Xem thêm
Tuyển Kỹ sư XD chuyên thanh toán và bóc tách công trình - MTD: KSXD-PTG

Tuyển Kỹ sư XD chuyên thanh toán và bóc tách công trình - MTD: KSXD-PTG

1.500 $ HH: 20/02/2018 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 45 Xem thêm
Tuyển Chỉ huy trưởng công trình - MTD: CSM-PTG

Tuyển Chỉ huy trưởng công trình - MTD: CSM-PTG

2.000 $ HH: 20/01/2018 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 46 Xem thêm
Tuyển Kế toán trưởng kiêm GĐ tài chính - MTD: GCFO-PTG

Tuyển Kế toán trưởng kiêm GĐ tài chính - MTD: GCFO-PTG

2.000 $ HH: 20/02/2018 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 42 Xem thêm
Cần tuyển Cán bộ an toàn lao động

Cần tuyển Cán bộ an toàn lao động

Thỏa thuận HH: 31/03/2018 Quảng Bình
Lượt xem: 35 Xem thêm
Tuyển gấp kỹ sư xây dựng

Tuyển gấp kỹ sư xây dựng

10.000.000 vnd HH: 28/02/2018 Hồ Chí Minh
Kính cường lực hcm
Lượt xem: 79 Xem thêm
Tuyển Tổng Quản lý Vườn thú - MTD: ZM-FFHN

Tuyển Tổng Quản lý Vườn thú - MTD: ZM-FFHN

3.000 $ HH: 12/01/2018 Bình Định
GPO international
Lượt xem: 48 Xem thêm
Tuyển Executive Director of English Language Systems for electronic companies

Tuyển Executive Director of English Language Systems for electronic companies

40.000.000 đồng HH: 30/12/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 57 Xem thêm
Tuyển Giám đốc điều hành - MTD: CEO-GKC

Tuyển Giám đốc điều hành - MTD: CEO-GKC

20.000.000 đồng HH: 30/12/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 57 Xem thêm
Nhân Viên Triển Khai Kỹ Thuật - Lương 8- 10tr

Nhân Viên Triển Khai Kỹ Thuật - Lương 8- 10tr

8.000.000 triệu HH: 0000-00-00 Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Homesetting
Lượt xem: 52 Xem thêm
TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ - LƯƠNG 10- 15tr

TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ - LƯƠNG 10- 15tr

100.000 triệu HH: 31/01/2018 Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Homesetting
Lượt xem: 74 Xem thêm
Nhân Viên Triển Khai Kỹ Thuật - Lương 8- 10tr

Nhân Viên Triển Khai Kỹ Thuật - Lương 8- 10tr

8 triệu HH: 31/01/2018 Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Homesetting
Lượt xem: 70 Xem thêm
Tuyển Trưởng Phòng Marketing - MTD: TPMKT-DG

Tuyển Trưởng Phòng Marketing - MTD: TPMKT-DG

Thỏa thuận HH: 30/12/2017 Hưng Yên
GPO international
Lượt xem: 44 Xem thêm
Tuyển Office Staff

Tuyển Office Staff

Thỏa thuận HH: 30/12/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 47 Xem thêm
Tuyển Nhân viên Marketing - MTD: NVMKT-DG

Tuyển Nhân viên Marketing - MTD: NVMKT-DG

Thỏa thuận HH: 30/12/2017 Hưng Yên
GPO international
Lượt xem: 44 Xem thêm
Tuyển Giám Đốc Ban Thanh Tra & Kiểm Soát Nội Bộ - MTD: GĐTTKS-JC

Tuyển Giám Đốc Ban Thanh Tra & Kiểm Soát Nội Bộ - MTD: GĐTTKS-JC

Thỏa thuận HH: 30/12/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 42 Xem thêm
Tuyển CEO of an English Language System

Tuyển CEO of an English Language System

10.000 $ HH: 30/12/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 46 Xem thêm
Tuyển Trưởng phòng Marketing / Kinh doanh - MTD: MKT-GPO

Tuyển Trưởng phòng Marketing / Kinh doanh - MTD: MKT-GPO

Thỏa thuận HH: 30/12/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 67 Xem thêm
Tuyển Giám đốc Nhà máy - MTD: GĐNM-VMG

Tuyển Giám đốc Nhà máy - MTD: GĐNM-VMG

Thỏa thuận HH: 30/12/2017 Phú Thọ
GPO international
Lượt xem: 73 Xem thêm
Tuyển Giám đốc Kinh doanh - MTD: GĐKD-VMG

Tuyển Giám đốc Kinh doanh - MTD: GĐKD-VMG

25.000.000 đồng HH: 16/12/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 83 Xem thêm
Tuyển Native Janpese Teacher

Tuyển Native Janpese Teacher

1.200 $ HH: 09/12/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 69 Xem thêm
Tuyển Trưởng Phòng Marketing - MTD: TPMKT-JC

Tuyển Trưởng Phòng Marketing - MTD: TPMKT-JC

30.000.000 đồng HH: 17/11/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 76 Xem thêm
Tuyển Phó Phòng Nhân Sự - MTD: PPNS-JC

Tuyển Phó Phòng Nhân Sự - MTD: PPNS-JC

20.000.000 đồng HH: 17/11/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 74 Xem thêm
Tuyển Giám Đốc Bán Lẻ - MTD: GĐBL-JC

Tuyển Giám Đốc Bán Lẻ - MTD: GĐBL-JC

40.000.000 đồng HH: 18/11/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 74 Xem thêm
Tuyển Giám Đốc Nhân Sự - MTD: HR-M

Tuyển Giám Đốc Nhân Sự - MTD: HR-M

80.000.000 đồng HH: 21/10/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 85 Xem thêm
Tuyển Office Manager

Tuyển Office Manager

15.000.000 đồng HH: 30/09/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 119 Xem thêm
Tuyển Trưởng phòng Marketing

Tuyển Trưởng phòng Marketing

15.000.000 đồng HH: 30/09/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 77 Xem thêm
Tuyển Trưởng nhóm Kế toán - Kiểm toán

Tuyển Trưởng nhóm Kế toán - Kiểm toán

12.000.000 đồng HH: 30/09/2017 Hưng Yên
GPO international
Lượt xem: 102 Xem thêm
Tuyển Nhân viên Quản lý TTS

Tuyển Nhân viên Quản lý TTS

20.000.000 đồng HH: 30/09/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 90 Xem thêm
Tuyển Nhân viên Quản lý TTS

Tuyển Nhân viên Quản lý TTS

20.000.000 đồng HH: 30/09/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 84 Xem thêm
Tuyển Trưởng nhóm Kinh doanh

Tuyển Trưởng nhóm Kinh doanh

15.000.000 đồng HH: 30/09/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 80 Xem thêm
Tuyển Phó Giám đốc Kinh doanh

Tuyển Phó Giám đốc Kinh doanh

35.000.000 đồng HH: 30/09/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 76 Xem thêm
2 xu hướng thiết kế phòng làm việc hiện đại 2017

2 xu hướng thiết kế phòng làm việc hiện đại 2017

500.000 1000000 HH: 01/09/2017 Hưng Yên
công ty thiết kế nội thất văn phòng ardeco
Lượt xem: 83 Xem thêm
Tuyển General Director Golf

Tuyển General Director Golf

2.500 $ HH: 31/08/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 96 Xem thêm
Tuyển Chuyên viên đào tạo nội bộ

Tuyển Chuyên viên đào tạo nội bộ

7.000.000 đồng HH: 26/08/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 101 Xem thêm
Tuyển HR Manager (HMSX)

Tuyển HR Manager (HMSX)

15.000.000 đồng HH: 26/08/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 101 Xem thêm
Tuyển Trưởng phòng Nhân sự thời trang

Tuyển Trưởng phòng Nhân sự thời trang

15.000.000 đồng HH: 26/08/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 99 Xem thêm
Tuyển Trưởng phòng Đào tạo nội bộ

Tuyển Trưởng phòng Đào tạo nội bộ

15.000.000 đồng HH: 26/08/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 93 Xem thêm
Thư ký – Trợ lý Ban Giám đốc - Biên phiên dịch

Thư ký – Trợ lý Ban Giám đốc - Biên phiên dịch

10.000.000 đồng HH: 26/08/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 97 Xem thêm
Tuyển Engineer Manager bao bì

Tuyển Engineer Manager bao bì

30.000.000 đồng HH: 26/08/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 139 Xem thêm
Tuyển Sale Manager bao bì

Tuyển Sale Manager bao bì

30.000.000 HH: 26/08/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 114 Xem thêm
Chỉ huy trưởng

Chỉ huy trưởng

30.000.000 đồng HH: 26/08/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 91 Xem thêm
geld-verdienen-234x60