Danh sách Giáo dục - Đào tạo

Tuyển Chuyên viên thiết kế và quản lý chất lượng chương trình đào tạo - MTD: CV-TKQLĐT

Tuyển Chuyên viên thiết kế và quản lý chất lượng chương trình đào tạo - MTD: CV-TKQLĐT

Thỏa thuận HH: 30/06/2018 Hà Nội
GPO Taylor
Lượt xem: 17 Xem thêm
Tuyển Giáo viên dạy kỹ năng - MTD: GVKN-GPO

Tuyển Giáo viên dạy kỹ năng - MTD: GVKN-GPO

Thỏa thuận HH: 20/06/2018 Hà Nội
GPO Taylor
Lượt xem: 17 Xem thêm
Tuyển Giáo viên giáo dục hướng nghiệp - MTD: GVHN-GPO

Tuyển Giáo viên giáo dục hướng nghiệp - MTD: GVHN-GPO

Thỏa thuận HH: 20/06/2018 Hà Nội
GPO Taylor
Lượt xem: 20 Xem thêm
Tuyển Executive Director of English Language Systems for electronic companies

Tuyển Executive Director of English Language Systems for electronic companies

40.000.000 đồng HH: 30/12/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 57 Xem thêm
Tuyển Native Janpese Teacher

Tuyển Native Janpese Teacher

1.200 $ HH: 09/12/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 69 Xem thêm
Tuyển Chuyên viên đào tạo nội bộ

Tuyển Chuyên viên đào tạo nội bộ

7.000.000 đồng HH: 26/08/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 101 Xem thêm
Tuyển Trưởng phòng Đào tạo nội bộ

Tuyển Trưởng phòng Đào tạo nội bộ

15.000.000 đồng HH: 26/08/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 93 Xem thêm
Tuyển Nhân viên tư vấn đào tạo

Tuyển Nhân viên tư vấn đào tạo

5.000.000 đồng HH: 07/07/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 93 Xem thêm
Tuyển Quản lý học vụ 1200$

Tuyển Quản lý học vụ 1200$

25.000.000 đồng HH: 30/06/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 88 Xem thêm
Tuyển Trưởng phòng đào tạo 1000 - 4000$/tháng

Tuyển Trưởng phòng đào tạo 1000 - 4000$/tháng

2.000 HH: 20/05/2017 Hà Nội
GPO international
Lượt xem: 97 Xem thêm
Chuyên Viên Đào Tạo Mỹ Phẩm (Trainer)

Chuyên Viên Đào Tạo Mỹ Phẩm (Trainer)

12 triệu đồng/tháng HH: 11/12/2016 Hà Nội
CTY TNHH Quốc Tế Đại Cát Á (DAICATA)
Lượt xem: 149 Xem thêm
geld-verdienen-234x60