Tượng 4 không TP0001

Tượng 4 không TP0001

Tượng 4 không TP0001

Còn hàng
70.000đ
70.000đ

"BỚT NGHE - BỚT NÓI - BỚT NHÌN"
Cho tâm thanh tịnh cho mình bình an"
- Không nhìn điều sai.
- Không nghe điều bậy.
- Không nói điều trái.
- Không làm điều quấy.
Set tượng này còn có ý nghĩa răn dạy lòng mình:
- Bịt mắt để dùng tâm mà nhìn.
- Bịt tai để dùng tâm mà nghe.
- Bịt miệng để dùng tâm mà nói.
- Khi tâm ở trạng thái tĩnh, không bị rối loạn bởi những điều xấu do mắt nhìn thấy, tai nghe thấy, miệng nói ra, thì tự khắc tâm phát sinh điều thiện.
Cả set tượng như này mua để tặng, để bàn sách, bàn trang điểm, tủ trang trí,... vừa đẹp vừa có ý nghĩa

Liên hệ:
https://www.facebook.com/Ravamifi-Online-Shop-Th%E1%BB%9Di-trang-tr%E1%BA%BB-em-cao-c%E1%BA%A5p-C%E1%BA%A7n-Th%C6%A1-307383219656897/
https://www.facebook.com/ravamifi/

 

geld-verdienen-234x60